Koivu ja tähti

Koivu ja tähti. Nuorisokirjallisuus Suomessa 1543-1899

Riitta Kuivasmäki, Marja Kukkonen & Marita Rajalin

Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin julkaisuja 24
© Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti ja tekijät

Julkaisija: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti, Tampere 2001.
Toimituskunta: tekijät sekä Kaisu Rättyä (tekninen toimitus) ja Jukka Kukkonen (kuvatoimitus)

Graafinen ja toiminnallinen suunnittelu ja toteutus: Vesa Niinikangas / Enostone
Tietokannan ohjelmointi: Petri Järvinen / SPP Atk-palvelut

ISSN 0358-4968
URN:NBN:fi-fe20011541
Julkaisuosoite: http://www.lastenkirjainstituutti.fi

Kannen kuva: Robert Ekman (1808-1873) Paimenpoika.
Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmat. Valokuva: Museokuva.